collectie risico management

Collectie risico management voor musea en erfgoedinstellingen
Een collectie risicomanagement begint bij een waardestelling van de gehele –  of deelcollecties in relatie tot de missie van de instelling. Hier opvolgend worden de aanwezige bedreigingen  vastgesteld. Dit is het begin is van een stappenplan om de risico’s voor de collectie te  beperken en te verminderen. Voor kleine instellingen of collecties wordt gestart met het opstellen van conditierapporten en het inventariseren van de aanwezige bedreigingen (risico’s). De condities kunnen zo permanent worden monitored.
Voorbeeld: de kunstcollectie van het  Stoomschip de SS Rotterdam.

 

Risico management met de vrienden van het stoomschip de SS Rotterdam

Risico management met de vrienden van het stoomschip de SS Rotterdam

Geef een reactie