verfmonster dwarsdoorsnede

verfmonster dwarsdoorsnede workshop

Het doel van de workshop is dat na afloop kan de cursist zelf verfmonsters –dwarsdoorsneden – maken en weten te beoordelen onder verschillende lichtbronnen.

Waarom een dwarsdoorsnede

Een dwarsdoorsnede geeft informatie over de gehele opbouw van de verflagen en de gebruikte pigmenten. Het nemen van een monster bij een schilderij is een destructieve handeling en deze stap moet goed overwogen worden genomen. Denk voorafgaand aan het nemen van een monster goed na over de vraag waarom je een monster nemen wilt. De doelstelling moet duidelijk zijn. Zorg dat de eigenaar akkoord is met deze handeling en dat het monster zo klein is dat het met het blote oog niet zichtbaar is.

Welke vragen kunnen zoal gesteld worden voor het nemen van een verfmonster. Zoals wat is de structuur opbouw van de verflaag, is het schilderij een echt of is het een vervalsing, is de verflaag gedegradeerd. Bij Historische binnenruimtes kan met een verfmonster worden beoordeeld hoe de opbouw is geweest. Ook de geschiedenis van een object kan duidelijk worden, zo kunnen toevoegingen en restauraties worden aangetoond.

In de workshop werden voorbeelden van verfmonsters getoond over de opbouw van de verflagen. Bijvoorbeeld ‘ De maagd en kind’ door Diederick Bouts uit 1465 (National Gallery). Het monster heeft twee lagen blauw, eerst een laag azurite dan een laag lazurite. Een ander voorbeeld is een 17e eeuws vergulde lijst. Het monster bestaat uit een originele laag met een latere toevoeging. Bij een ‘ Portret van een dame’ door Rubens uit 1625 uit het Mauritshuis is monster onderzoek gedaan om de degradatie problemen te begrijpen. Degradatie van vermiljoen veroorzaakte licht vermindering. Een ander degradatie probleem, nu veroorzaakt door loodzepen werd bij een schilderij van Picasso ‘Portret van een dame’ met behulp van een monster aangetoond.

https://www.restauratieatelier.com/restaurator/restauratie-artikelen-door-marjan-de-visser/

Marjan de Visser, restaurator schilderijen

Examining Cross-section of paint layers

Tutor Tracey Chaplin   International Academic Projects

23-25 november 2015, London Metropolitan University, London