conserveren

conserveren

Marjan de Visser is niet alleen restaurator maar ook museoloog. “Mijn liefde voor behoud van erfgoed en kunst deed me besluiten om naast het vak voor restauratie ook een studie Museologie te volgen in 2006. Zo heb ik met mijn opleiding aan de Kunstacademie een rijke kennis van schilderijen en erfgoedobjecten opgedaan die ik kan delen met klanten, musea en collega’s”. Restaureren en conserveren komen hierin samen.

Restaureren is meer dan alleen een schilderij behandelen en op de millimeter werken. Het gaat ook over conserveren en behoud van kunst en erfgoed en samenwerken.  Marjan helpt collega restauratoren bij reiniging vraagstukken. Marjan werkt samen met meerdere musea. Als er een nieuwe tentoonstelling wordt gemaakt verzorgt Marjan de conditierapporten en voert de conditiecheck uit. Hieronder een opsomming van de vele taken die Marjan als restaurator allemaal uitvoert en die het vak zo afwisselend maken.

Reinigingstesten volgens de New Cleaning Methods en de MCP voor grote conserveringprojecten.

koerierdiensten, kunst koerier voor musea en kunst stichtingen.

Conditierapporten opstellen voor museale en particuliere collecties ten behoeve van museaal bruikleenverkeer in binnen en buitenland.

Collectie risico Management

Restauratieprojecten

Kunstenaar interviews

Artikelen

conserveren

conserveren

 

 

Geef een reactie