collectie risico management

Collectie risico management voor musea en erfgoedinstellingen

Een mooi voorbeeld van collectie risico management is het Stoomschip de SS Rotterdam. Marjan de Visser heeft samen met de vrijwilligers van ‘de Vrienden van het Schip de SS Rotterdam een collectie risico management opgezet. Er is gekeken en nagedacht over kunst behoud op een schip dat zo intensief gebruikt wordt!
Een collectie risicomanagement begint bij een waardestelling van de gehele –  of deelcollecties. Dit in relatie tot de missie van de instelling. Vervolgens zijn de aanwezige bedreigingen vastgesteld. Dit is het begin is van een stappen-plan om de risico’s voor de collectie te  beperken en te verminderen. Bij deze kleine instellingen of collecties start een management met het opstellen van conditierapporten. Dan volgt  het inventariseren van de aanwezige bedreigingen (risico’s). De condities kunnen zo permanent worden monitored.

 

collectie risico management

Risico management met de vrienden van het stoomschip de SS Rotterdam

Geef een reactie