collectie risico management

Collectie risico management voor musea en erfgoedinstellingen
Een mooi voorbeeld van een beheer van kunstcollectie is het Stoomschip de SS Rotterdam. Marjan de Visser heeft samen met de vrijwilligers van ‘de Vrienden van het Schip de SS Rotterdam een collectie risico management opgezet. Samen kijken en nadenken hoe je de collectie zo goed mogelijk kan behouden in een schip dat zo intensief gebruikt wordt!
Een collectie risicomanagement begint bij een waardestelling van de gehele –  of deelcollecties in relatie tot de missie van de instelling. Hier opvolgend worden de aanwezige bedreigingen  vastgesteld. Dit is het begin is van een stappenplan om de risico’s voor de collectie te  beperken en te verminderen. Voor kleine instellingen of collecties wordt gestart met het opstellen van conditierapporten en het inventariseren van de aanwezige bedreigingen (risico’s). De condities kunnen zo permanent worden monitored.

 

collectie risico management

Risico management met de vrienden van het stoomschip de SS Rotterdam

Geef een reactie