restauratie ethiek

Restaureren en conserveren, volgens de ethische code E.C.C.O.

Passie voor restaureren en conserveren gaat over de intentie om goed te zorgen voor een schilderij en de ethiek zorgt ervoor dat dit wordt gewaarborgd.

marjan de visser

marjan de visser

De restauratie ethiek beschreven onder E.C.C.O. is belangrijk voor iedereen die een schilderij wil laten restaureren, en het is eveneens belangrijk om het verschil tussen restauratie en conservering te begrijpen. Restaureren en Conserveren zijn twee belangrijke taken die een professioneel werkend restaurator goed uit elkaar houdt en zorgvuldig weet toe te passen. Conserveren heeft als doel de condities van het object te verbeteren. Er bestaat een preventief conserveren en een actief conserveren. Preventief conserveren richt zich op de omgeving van het schilderij. Hier wordt gekeken naar de temperatuur, de luchtvochtigheid, het licht. Ook voor tijdens transport wordt preventieve conservering toegepast. Bij actief conserveren wordt het schilderij behandeld zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van een schilderij van vuil of een vergeelde vernis. Restaureren bestaat uit het aanvullen van delen die zijn verdwenen, het vullen van verflagen en het retoucheren daarvan valt onder dit onderdeel.