Menu

tijdens hechten★paneeltjes van Werkman in Hindelooper-kast ★

De basis voor de restauratie van de 12 schilderingen op paneeltjes door NH Werkman werd gelegd door het lezen van de Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945 deel 2.
De informatie over de paneeltjes hoe ze werden geprepareerd, beschilderd, de problemen rondom het triplex en ook over de kleur op de kast. Het resulteerde in een volledige conditierapportage per paneel en een terughoudende restauratiebehandeling.