Menu

Muiderslot schilderijen restauratie project

Muiderslot schilderijen restauratie project 2019

Het restauratie project Muiderslot is met succes afgerond in april 2019. Echter in 2016 was vanuit het kasteel een verkennende vraag gesteld. ‘’Hoe is het met de conditie van onze schilderijen?’ Daarop is door het Marjan de Visser een plan van aanpak opgesteld. Hieruit volgde een akkoord voor een beknopte survey. Dit hield in dat op zaal en in het depot meer dan 40 schilderijen zijn beoordeeld. Dit deed De Visser samen met een Collega schilderij restauratie Marya Albrecht in 2017-2018. Zeker 40 inzichtelijke conditierapporten met foto’s heeft dit opgeleverd.

Muiderslot schilderijen restauratie project

conditie chekc muiderslot collectie

Het resultaat van de eerste survey resulteerde in een rapportage met drie kwalificaties. Hierbij betekende A, goed. Wat inhoudt alleen basis conservering. En B betekende, heeft enige aandacht nodig. Echter C hield in dat het schilderij dringend een behandeling nodig had.

Afhankelijk van het beschikbare budget zijn er enkele schilderijen geselecteerd voor restauratie in het Restauratieatelier in 2018. Hierbij kwamen twee schilderijen die in bruikleen zijn van het Rijks Museum. Want ook het Muiderslot is een Rijks monument.

Presentatie voortgang Muiderslot schilderijen restauratie project

Gedurende het restauratie project is zoals gebruikelijk regelmatig contact geweest met de opdrachtgever. Zo bezocht de Collectie beheerder van het Muiderslot, Geerte Broersma het restauratieatelier. Gelijktijdig met haar ook Petria Nobel die het hoofd is van de afdeling schilderijen restauratie en conservering uit het Rijks Museum naar haar twee werken kijken.

Muiderslot schilderijen restauratie project

retoucheren

Tijdens deze bijeenkomsten zijn korte presentaties gehouden over de test fase van de restauratie. Uiteraard bepaalde Nobel mede het restauratie project. Want haar goedkeuring aan het voorstel is doorslaggevend voor de restauratie. Verderop in het project zijn ook de uiteindelijke vernis afname en de fase van het retoucheren gepresenteerd.

Zoals vaak komen er tijdens een restauratie project meerdere onbekende aspecten aan het licht. Hierop wordt dan overleg gepleegd. Zo bleek bij een schilderij door Abraham van Beyeren een oude glacerende laklaag volledig te zijn verdwenen. Echter na vernis afname werd deze toch duidelijk zichtbaar onder UV fluorescentie. Helaas betekent dit niet dat ook bij daglicht deze mooie lak te zien is.

Muiderslot schilderijen restauratie project

sensor push plaatsen

Bij een paneel van Nieulandt ontdekten we een dubieuze reparatie aan de achterzijde. Hiervan wilden we meer weten. Voor deze behandeling is de hulp ingeschakeld van Aldo Manzo. Hij is gespecialiseerd in panelen en klimaat lijsten. Met een beknopt onderzoeksvoorstel kregen we daarvoor groen licht. Het resulteerde in een preventieve aanpak waarbij de lijst werd omgebouwd tot een klimaat lijst. Om het klimaat in de lijst te volgen is een klimaat sensor toegevoegd. Tevens is er een sensor op de achterwand geplaatst. Zodoende kunnen we het resultaat van de klimaatlijst volgen. Echter niet alle meters zijn zo klein dat ze in een klimaatlijst passen. De Sensor Push meter die wij gebruiken is hier speciaal voor ontwikkeld. 

Team Muiderslot schilderijen restauratie project

Bij dit project zijn niet alleen de schilderijen maar ook de lijsten behandeld. Hieraan hebben twee stagiaires gewerkt. Een stagiaire studeerde aan het NIMETO met specialisatie restauratie.  Zodoende heeft De Visser samen met Albrecht en Manzo en stagiaires een totaal restauratie kunnen leveren aan het Muiderslot.

 

★ Mijn kennis van schilderijen en de liefde voor restauratie in het algemeen deel ik graag met collega’s en opdrachtgevers ★

Share on social media

Inhoudsopgave

Follow Us

Laatste post

Arthur Brand redt Lentetuin

Arthur Brand redt Lentetuin uit handen van de onderwereld! Het is te danken aan de recherche van Regionale Eenheid Midden-Nederland en Arthur Brand dat Lentetuin, geschilderd door Vincent van Gogh in 1884, weer terug is in het Groninger Museum.  Behind the

lees verder »

Jacob Por in Agathakerk

Jacob Por maakte deze plafondschildering op het tongewelf van de Agathakerk (Agathatsjerke) in Oudega in 1922. De tijd waarin de Ploegschilders door het Groninger land trokken en rond Blauwborgje hun kleurrijke expressionistische schilderijen schilderden. En ook de tijd waarin opgravingen

lees verder »

Openluchtmuseum het Hoogeland

Familie Louis Trip Het Openluchtmuseum het Hoogeland heeft van de Familie Trip een schilderij in bruikleen.  Het is Louis Trip die samen met zijn vrouw Christina voor de Warffumborg staan. Daarbij zijn ze omringd door hun kinderen in allegorische kleding

lees verder »

Michiel de Ruyter

Michiel de Ruyter en Anna van Gelder in de vernieuwde opstelling ‘Ga mee naar Zee’ van Muzeeum in Vlissingen Michiel de Ruyter en zijn vrouw Anna van Gelder zijn ca. 1680 geschilderd door Ferdinand Bol om te pronken met hun

lees verder »