kunstkoerier

Kunstkoerier diensten door Restauratieatelier Marjan de Visser

marjan de visser

Als geen ander weet de restaurator dat kunst transporten risico’s nemen is. Daarom worden restauratoren worden daarom vaak door musea ingeschakeld als kunstkoerier. Ook Marjan de Visser begeleid schilderijen van ‘nagel tot nagel’ bij een bruikleen. 

 

buitenlandse kunstkoerier diensten

kunstkoerier

demontage tentoonstelling KUMU Museum Tallinn

Voor Fondation Constant begeleidde Marjan de Visser een meervoudige transport. Want de reis ging eerst naar Berlijn. Vervolgens naar Milaan. Tot slot naar de laatste venue in Tallinn.  De zorg was voor een heel fragiel metalen constructie. Het object heet  ‘ Twee Torens’. Deze koerierdienst was in opdracht van de tentoonstelling ‘Desire for Freedom’. 

Voor het Zuiderzee Museum schreef Marjan de Visser in datzelfde jaar negen rapporten voor diverse kunstwerken op papier, scheepsmodellen en tegeltableaus voor de tentoonstelling ‘The space of interaction’. in het Staats Museum op het Rode Plein in Moskou. Deze bijzondere samenwerking kwam voort uit het Nederland-Rusland jaar 2013.

Het Cobra Museum zond in 2013 kunstwerken uit haar Cobra collectie naar Fort Lauderdale in Miami voor de tentoonstelling ‘ Spirit of CoBrA’, Marjan schreef voor een kunstwerk het conditierapport en bepaalde de verpakking.

overige kunstkoerier diensten

De Lakenhal ontwierp de tentoonstelling ‘Utopia’ in 2013 met bijdragen uit de ‘Ploeg collectie’ van het Groninger Museum, Marjan verrichte de conditie controle op lokatie.
‘Meer macht’ was in Museum de Fundatie in Zwolle te zien van maart t/m 17 augustus 2014. Marjan de Visser verrichtte de koerierdienst voor kunstwerken uit de collectie van Stichting Constant. zie leaflet over de tentoonstelling: meer.macht_museum.de.Fundatie
Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt bij uitgeverij Atheneum Polak en Van Gennep van Hans den Hartog Jager het boek Het streven, Geïllustreerd, 224 pag. Prijs € 19,95.
Opdrachtgevers:
Groninger Museum in Groningen
Fondation Constant
Zuiderzee Museum in Enkhuizen
Cobra Museum in Amstelveen
Kranenburg, Culturele Buitenplaats in Bergen
Museum de Fundatie in Zwolle
Rijks Museum Amsterdam
Stedelijk Museum Schiedam
Singer Museum Laren
en particulieren
 

Geef een reactie