beroepsvereniging

Beroepsvereniging van restauratoren

Over restauratoren vereniging, lidmaatschappen Restauratoren Nederland, ICOM-CC en BAPCR en en de ethiek van het restaureren en conserveren.

painting conservator-restorer marjan de visser
marjan de visser

Marjan de Visser is actief lid van twee restauratoren vereniging. Als eerste de Nederlandse Restauratoren Nederland. (RN). Dit lidmaatschap betekent dus ook dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden opgesteld door Restauratoren Nederland. Ook garandeert het dat alle de restauratoren daardoor hun werk uitvoeren volgens de richtlijnen van de E.C.C.O code. Deze code bevat de regels en bedoelingen met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de restauratoren voor het te herstellen kunstwerk.

De Au Courant

Voor de Restauratoren Nederland redigeert Marjan artikelen voor het digitale nieuwsblad ‘Au Courant’. En voor het Restauratoren Register (RR) maakt ze deel uit van het team ‘educatie’.

de ethiek van het restaureren
Louis van Roode_reinigingstesten wandschildering EMC Rotterdam

Overige lidmaatschap

Marjan de Visser is ook lid van de ICOM CC, de International Council of Museums, Committee for Conservation. Ze is lid van BAPCR, The British Association of Paintings Conservators. Zo waarborgt ze haar ethiek van het restaureren en conserveren.