schilderij bedoeken

schilderij bedoeken

schilderij bedoeken

schilderij bedoeken

De term schilderij bedoeken wordt gebruikt als men een extra ‘textiele drager’ toevoegt aan een schilderij. Dit doet men omdat de drager door schade en of ouderdom te zwak is geworden om de verflaag te ondersteunen. Bij het bedoeken van een schilderij is een tweede drager achter het textiel verlijmd. Dit kan met een koude behandeling of een warme behandeling.

Rand bedoeking

Echter er is ook een rand bedoeking. Deze randbedoeling wordt toegepast als de opspanranden te zwak zijn. Maar ook als deze te kort zijn om het linnen opnieuw op te spannen.

Verdoeken

Echter¬† de term ‘bedoeken’ wordt door niet-restauratoren ook wel ‘verdoeken’ genoemd. Maar dit betekent echte iets anders. Want daarbij ishet originele doek vervangen voor een nieuw doek. Gelukkig wordt deze ingrijpende behandeling tegenwoordig niet meer gebruikt.¬† Voor het schilderij hieronder zal hoogstwaarschijnlijk een bedoeking de enige mogelijke optie zijn voor herstel.

schilderij restauratie

schilderij restauratie

Geef een reactie