Preventieve Conservering

Preventieve conservering collectie Katwijks Museum.
In 2014 is een start gemaakt met het Preventieve Conservering Project voor het Katwijks Museum. Dit museum bezit een collectie schilderijen op doek, paneel, karton, marouflé, met als onderwerp het  Vissersdorpje Katwijk en de Zee. De meest werken zijn gemaakt in de 19e eeuw toen veel kunstenaars naar het dorp trokken. Niet alleen Nederlandse kunstenaars maar ook buitenlandse kunstenaars uit Frankrijk, Duitsland en Engeland trokken naar dit vissersdorp om daar te schilderen en te tekenen. De collectie is tot stand gekomen door aankopen en donaties van particulieren. Veel van deze werken zijn sinds de verwerving nooit geconserveerd of gerestaureerd. Kunsthistoricus en vrijwilligster Annemarie Kingmans beheerder van de collectie heeft restaurator schilderijen Marjan de Visser gevraagd haar te helpen bij het preventief conserveren van de collectie. De term Preventieve Conservering staat voor het nemen van maatregelen die voorkomen dat erfgoed en kunstvoorwerpen te snel verouderen en dreigen te vervallen. De genomen maatregelen betreffen verbetering van de inlijsting en het ophangsysteem, het stofvrij maken van de lijst en het kunstwerk met speciale zachte borstels en stofzuigers, en het monteren van een achterkant bescherming. Dit ‘backboard’ biedt bescherming tegen verstoffen, vermindert trillingen bij transport en vertraagt veroudering door licht en klimaat wisselingen.

Het team wordt versterkt met een registrator, museum vrijwilliger Johan Thelen die gelijktijdig de basisgegevens controleert en aanvult in ‘The Museum System’ (TMS). De schilderijen worden voorafgaand aan de Preventieve Conservering, gefotografeerd en gemeten, de gegevens worden vergeleken met de aanwezige data. Bijzonderheden zoals teksten op de achterzijde van een paneel krijgen een aantekening in het systeem.  De bedoeling is dat uiteindelijk de hele schilderijen en papier collectie wordt behandeld. Het is een doorlopend project waarbij iedere maand een aantal werken wordt geselecteerd.
Preventieve Conservering Katwijks Museum 2014 tot heden  foto:  vrijwilliger Johan Thelen van het Katwijks Museum

Preventieve Conservering Katwijks Museum 2014 tot heden foto: vrijwilliger Johan Thelen van het Katwijks Museum