De Ploeg

De Ploeg Schilderijen – Het Groninger Museum.

Het Groninger Museum start in 2014 met De Ploeg Schilderijen Conservering Project.

Het Groninger Museum bezit en beheert een zeer unieke collectie schilderijen van ‘De Ploeg’ schilders. Het Groninger Museum toont uit De Ploeg collectie steeds weer andere schilderijen in het museum. Daarnaast wordt  kunsthistorisch en materiaal technisch onderzoek waarvan publicaties verschijnen in het Ploeg Jaarboek van de Stichting de Ploeg. Iedereen die de Ploeg schilderijen waardeert en waardevol acht kan daarvan lid worden. Net als het Groninger Museum koopt de Stichting De Ploeg schilderijen aan die in beheer van het Museum worden ondergebracht en getoond.  Het museum draag de continue zorg voor het beheer en behoudt van deze omvangrijke groep groeiende en zeer bijzondere schilderijen. Een van de bijzonderheden aan deze schilderijen is dat de kunstenaars met regelmaat een ‘zalf’ van bijenwas gemengd met wasbenzine door hun olieverf mengden. Hierdoor droogt de olieverf sneller en konden de kunstenaars zich richten op de expressie in het werk. Deze ‘wasverf’ heeft en zachte eiglans en een volle kleur.

Het museum ziet het als haar taak om ervoor te zorgen dat deze  schilderijen in optimale conditie zijn zodat ze permanent in de zalen kunnen worden geexposeerd of in bruikleen geven worden aan andere musea.

De Ploeg Schilderijen - Het Groninger Museum

De Ploeg Schilderijen – Het Groninger Museum.

Celine de Ruiter studente CIBAP De Ploeg – Groninger Museum

De komende tijd besteedt het Groninger Museum daarom extra aandacht aan het optimaal houden van de condities van deze zeer geliefde deel collectie. De hele collectie is afgelopen jaar door schilderij restauratoren Susan Smelt en Marjan de Visser beoordeeld op condities. In september 2014 is het Groninger Museum  gestart met de voorgestelde beheer en behoud werkzaamheden. Onder leiding van Marjan de Visser voeren ze deze werkzaamheden uit samen met een team van stagiaires en museum medewerker.  De bezetting is divers, er is een zeer enthousiaste studente van het CIBAP uit Zwolle van de afdeling Decoratie & Restauratie, een Bachelor studente uit Engeland die studeert Art Conservation aan City and Guilds of London Art School en ook zijn er twee gemotiveerde studenten Restauratie en Conservatie die studeren in de richting Moderne Kunst aan de UVA en momenteel in hun laatste fase van de studie zijn beland: het Post initieel traject.

De Ploeg Schilderijen-Groninger Museum

Er wordt tijdens het ‘De Ploeg Schilderijen Conservering Project’ continu samengewerkt en er is steeds overleg over de te nemen maatregelen want ieder schilderij is toch weer uniek en draagt daardoor bij aan het bijzondere karakter van deze Schilderijen collectie.

Donderdag 11 september 2014 verscheen er een artikel in het Dagblad van het Noorden, zie PDF DVHN-20140911-Reportage ploeg restauratieproject