collectie risico management

Collectie risico management voor musea en erfgoedinstellingen

Een mooi voorbeeld van collectie risico management is het Stoomschip de SS Rotterdam. Zo heeft Marjan de Visser samen met de vrijwilligers van ‘Vrienden van Stoomschip  Rotterdam een plan opgezet. Er is gekeken en nagedacht over kunst behoud op een schip dat zo intensief gebruikt wordt!

collectie risico management

Risico management met de vrienden van het stoomschip de SS Rotterdam

waardestelling

Een risico management begint bij een waardestelling van de gehele –  of deelcollecties. uiteraard in relatie tot de missie van de instelling. Vervolgens zijn de aanwezige bedreigingen vastgesteld. Dit is het begin is van een stappen-plan om de risico’s voor de collectie te  beperken en te verminderen. Bij deze kleine instellingen of collecties start een management met het opstellen van conditierapporten. Dan volgt het inventariseren van de aanwezige bedreigingen (risico’s). Hierbij is uitgegaan van de 10 museale risico factoren opgesteld door Stephen W Michalski van de Canadian Conservation Institute het doel is de condities permanent te monitoren.

Geef een reactie