restauratie

restauratie

restauratie

Schilderij restauratie: Voorafgaand aan een restauratie wordt bij een schilderij de schade en conditie opgenomen. Hierna volgt het opstellen van het restauratie voorstel met een kostenbegroting.