Menu

schilderij en lijst na restauratie

schilderij en lijst na restauratie; een portret van Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh heer van Verhildersum te Leens