Schilderij restauratie

Schilderij restauratie

Een goede schilderij restauratie is van groot belang. Hiermee wordt de oorspronkelijk bedoelde uitstraling van het schilderij behouden en wordt eventuele schade hersteld. Het laten restaureren van schilderijen kan bestaan uit verschillende behandelingen. Na een grondige analyse van het schilderij wordt de juiste behandelmethode toegepast. Restauratieatelier Marjan de Visser is gespecialiseerd in het vakkundig uitvoeren van allerlei soorten schilderij restauraties.

schilderij schoonmaken en reinigen

Hierbij kunt u denken aan het herstellen van scheuren in het doek, maar ook aan het verwijderen van stof op de voor- en achterzijde van het schilderij. Een schilderij kan na verloop van tijd behoorlijk vervuild raken. Dit kan veroorzaakt worden door allerlei externe factoren. Hierbij kunt u denken aan een verontreiniging door toedoen van rook en nicotine maar ook door roet en metaaldeeltjes van de straat. Een ander mogelijke schade is uitdroging van het linnen door direct zonlicht, hierdoor kan de gehele verflaag gaan. Een tijdige en goed uitgevoerde schilderij restauratie is daarom van groot belang.

Voordat een schilderij restauratie uitgevoerd kan worden, wordt er een uitgebreid behandelplan opgesteld. Er wordt gekeken naar het materiaal waarop het schilderij geschilderd is, en met welke soort verf dat destijds is gedaan. Dit kan zowel olieverf, acrylverf of caseïne zijn. Ook wordt er vooraf een inzichtelijk rapport opgemaakt over de beschadigingen die het schilderij in de loop van de jaren heeft opgelopen. Na schilderij restauratie zullen alle uitgevoerde behandelingen worden beschreven in een meegeleverd behandelverslag.

Vakkundige schilderij restauratie door restauratieatelier Marjan de Visser

Het restaureren van schilderijen kan op veel manieren gebeuren. Een combinatie van verschillende restauratie werkzaamheden kan ook toegepast worden als het schilderij zwaar vervuild of beschadigd is. Allereerst wordt het aanwezig stof op de afbeelding vakkundig verwijderd. Dit gebeurt zowel aan de voor als de achterzijde van het doek. Bij een conservering wordt ook nicotineaanslag en eventueel aanwezige vervuiling door insecten verwijderd.

Vernis dat in de loop van de jaren vergeeld is, wordt vakkundig afgenomen. Ook schade aan de verflaag zelf kan met een natuurlijk of synthetisch hechtmiddel worden hersteld. Zeker wanneer het doek scheuren vertoont, is een schilderij restauratie noodzakelijk. Dit gebeurt met uiterste precisie. Scheuren in het linnen van een schilderij kunnen worden gerestaureerd met een warme naald onder de microscoop. Dit zorgt ervoor dat de spanning op het doek wordt hersteld en dat doorscheuren van het doek voorkomen wordt. Schades in de verflaag worden aangevuld en daarna zo onzichtbaar mogelijk geretoucheerd. Het bijschilderen gebeurt alleen op de beschadigde plekken.

Als laatste wordt wanneer nodig een nieuwe vernislaag aangebracht op het schilderij. In deze laatste fase van schilderij restauratie wordt er een specifieke vernis aangebracht met een UV-filter. Met deze handeling is het schilderij optimaal beschermd tegen schade die door de aanwezige UV-straling in het zonlicht kan worden toegebracht. Voor een professionele en vakkundige schilderij restauratie bent u bij restauratieatelier Marjan de Visser van harte welkom.

Neem contact op