Menu

schilderijen restauratie

In Restauratieatelier Marjan de Visser te Den Haag restaureert een team van ervaren restauratoren schilderijen van de 17de eeuw tot hedendaags.