Menu

Tag: borg verhildersum

restauratiegeschiedenis

restauratiegeschiedenis van het portret

Een spannende lezing over restauratiegeschiedenis en de zoektocht naar de kunstenaar.   Over het portret van Gratia Susanna Tjarda van Starkenborgh geboren Clant Marjan de Visser en Marya Albrecht zoeken de restauratiegeschiedenis van het portret. Zij restaureren dit schilderij in

restauratie schilderijen
restauratie

restauratie van het portret Tjarda van Starkenborg

De restauratie van het portret van Edzard Jacob Tjarda van Starkenborg is bijna afgerond Dan is Edzard Jacob klaar om naar zijn Borg Verhildersum te reizen Edzard Jacob werd op 16 jarige leeftijd borgheer. Martinus van Grevenbroeck schilderde zijn portret in 1673.

borg verhildersum leens
conservation

Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh

Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh is weer thuis Martinus van Grevenbroeck schilderde het portret van Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh (1657-1716) in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Edzard draagt een prachtig kostuum met leeuwenkoppen en rode linten. De