ICOP symposium Issues in Contemporary Oil Paint

ICOP het symposium over hedendaagse olieverf belichtte onderwerpen met betrekking op de problematiek waar schilderijen restauratoren van hedendaagse schilderkunst  mee worden geconfronteerd. Het ICOP symposium vond plaats op 28-29 maart 2013 bij het RCE (Rijks Cultureel Erfgoed) te Amersfoort en werd bezocht door restauratoren en chemici uit o.a. Duitsland, Belgie, Nederland, Frankrijk UK, US.

De problematiek werd vanuit de praktijk en de onderzoekskant  belicht. De oorzaken die ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld -blancing van verf, pigment afname bij reiniging, lekkende verf na enkele jaren- werden benoemd in de vele presentaties.

Het vinden van de oorzaken betekent nog niet dat er direct een oplossing aan kan worden gekoppeld. De onderzoeksresultaten die op het ICOP werd gedeeld dragen wel bij aan het vergroten van mijn kennis.

 

meer informatie over ICOP is te vinden op http://www.cultureelerfgoed.nl/en/icop