Menu

Nieuwe Kerk Delft onderzoek schildering Jacob Por★

NK Delft voor de kerkHet materiaal en technisch onderzoek in de Nieuwe Kerk te Delft naar de schildering van Jacob Por is uitgevoerd in 2014. Het was een samenwerking tussen de restauratoren Susan Smelt en Marjan de Visser. De bevindingen en kennis die hierbij werd opgedaan zijn op de lokatie gedeeld met Jacqueline en Guido. Samen vormen zij  ‘de Fabryck’ het bureau voor bouwhistorisch onderzoek uit Utrecht. Tijdens de bijeenkomst werd wederzijds geïnformeerd en kwamen nog meer inzichten naar boven.

De rapportage

Nieuwe Kerk Delft onderzoek schildering Jacob Por: De rapportage van het onderzoek naar de gewelfschildering door Jacob Por in de Nieuwe Kerk te Delft bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste is de schildering gefotografeerd waardoor de huidige toestand in kaart is gebracht. Hiervan is een compilatie gemaakt die een overzicht van het hele gewelf laat zien. Aan de hand van de foto’s is de schildering bestudeerd en zijn eerst de gebruikte materialen en techniek beschreven en vervolgens de conditie van het gewelf. Dit gebeurde vanaf de rolsteiger en vanaf het gemaakte beeldmateriaal. De verschillende types schade van het gewelf zijn in 10 kleuren aangetekend op de foto’s met een bijbehorende legenda.

De uitgevoerde tests

Naast de beschrijving van de schildering zijn er twee onderzoeksmethodes toegepast om de gebruikte pigmenten en het bindmiddel te bepalen. Tot slot zijn in het atelier twee testen uitgevoerd. Er is een testplank gemaakt met drie pigmenten gemengd met vier bindmiddelen, om te achterhalen welk wit pigment en bindmiddel in de schildering is gebruikt. Ook zijn er verschillende combinaties van lijmen en oplosmiddelen getest, dit was noodzakelijk om een goede lijm te vinden voor de schilferende witte verf. Uiteindelijk zijn de hechtmiddelen met de beste resultaten uitgeprobeerd op een plank uit het gewelf.
Susan Smelt en Marjan de Visser hebben door weer en wind koude en hitte met veel plezier samengewerkt in de nok van de kerk aan dit project: Nieuwe Kerk Delft onderzoek schildering Jacob Por.
★Nieuwe Kerk Delft onderzoek schildering Jacob Por★

Restaurator Marjan de Visser en Susan Smelt onderzoeken de schildering van Jacob Por in de Nieuwe Kerk te Delft

★ Mijn kennis van schilderijen en de liefde voor restauratie in het algemeen deel ik graag met collega’s en opdrachtgevers ★

Share on Social Media

Inhoudsopgave

Follow Us

Laatste Posts:

Arthur Brand redt Lentetuin

Arthur Brand redt Lentetuin uit handen van de onderwereld! Het is te danken aan de recherche van Regionale Eenheid Midden-Nederland en Arthur Brand dat Lentetuin, geschilderd door Vincent van Gogh in 1884, weer terug is in het Groninger Museum.  Behind the

lees verder »

Jacob Por in Agathakerk

Jacob Por maakte deze plafondschildering op het tongewelf van de Agathakerk (Agathatsjerke) in Oudega in 1922. De tijd waarin de Ploegschilders door het Groninger land trokken en rond Blauwborgje hun kleurrijke expressionistische schilderijen schilderden. En ook de tijd waarin opgravingen

lees verder »

Openluchtmuseum het Hoogeland

Familie Louis Trip Het Openluchtmuseum het Hoogeland heeft van de Familie Trip een schilderij in bruikleen.  Het is Louis Trip die samen met zijn vrouw Christina voor de Warffumborg staan. Daarbij zijn ze omringd door hun kinderen in allegorische kleding

lees verder »

Michiel de Ruyter

Michiel de Ruyter en Anna van Gelder in de vernieuwde opstelling ‘Ga mee naar Zee’ van Muzeeum in Vlissingen Michiel de Ruyter en zijn vrouw Anna van Gelder zijn ca. 1680 geschilderd door Ferdinand Bol om te pronken met hun

lees verder »