conserveren

Conserveren van schilderijen

marjan de visser

marjan de visser

Marjan de Visser denkt bij restauratie ook aan conserveren. De Visser is niet alleen restaurator maar ook museoloog. “Mijn liefde voor behoud van erfgoed en kunst deed me besluiten om naast het vak voor restauratie ook een studie Museologie te volgen in 2006. Zo heb ik samen met mijn opleiding aan de Kunstacademie een rijke kennis van schilderijen en erfgoed objecten opgedaan die ik kan delen met klanten, musea en collega’s”. Restaureren en conserveren komen hierin samen.

Restaureren is meer dan alleen een schilderij behandelen en op de millimeter werken. Het gaat ook over conserveren. Actieve conservering en passieve conservering.  Zodoende beheren & behouden we onze kunst en erfgoed. Denk hierbij ook aan interdisciplinaire samenwerking.  Marjan de Visser helpt collega restauratoren bij reiniging vraagstukken. Marjan de Visser werkt samen met meerdere musea. Als er een nieuwe tentoonstelling wordt gemaakt verzorgt Marjan de Visser de conditierapporten en voert de conditiecheck uit. Hieronder een opsomming van de vele taken die Marjan de Visser  als restaurator allemaal uitvoert en die het vak zo afwisselend maken.

★ ?Neem contact op★ 

Doceren ‘Reiningingstechnieken’ aan de UVA afdeling conservering en restauratie Historische interieurs, 2019

Doceren ‘Modern Doek’ aan de UVA afdeling conservering en restauratie Moderne Kunst, 2013

Reinigingstesten volgens de New Cleaning Methods en de MCP voor grote conserveringprojecten.

koerierdiensten, kunst koerier voor musea en kunst stichtingen.

Conditierapporten opstellen voor museale en particuliere collecties ten behoeve van museaal bruikleenverkeer in binnen en buitenland.

Collectie risico Management

Restauratieprojecten

Kunstenaarsinterviews

Artikelen

Conserveren van schilderijen

★ ?Neem contact op★ 

 

Geef een reactie