restauratie ethiek

Over de ethiek van het restaureren en conserveren

Over de ethiek van het restaureren en conserveren. De passie voor restaureren en conserveren gaat over de intentie om goed te zorgen voor een schilderij. Maar het is de ethiek die zorgt ervoor dat dit wordt gewaarborgd.

Restaureren en conserveren, volgens de ethische code E.C.C.O.

Het verschil tussen restaureren en conserveren

de ethiek van het restaureren en conserveren

marjan de visser

De restauratie ethiek is beschreven onder E.C.C.O.. Deze code is belangrijk voor iedereen die een schilderij wil laten restaureren. Tevens is het belangrijk om het verschil tussen restauratie en conservering te begrijpen. Let wel, restaureren en conserveren zijn twee belangrijke taken. Zeker is dat een professioneel werkend restaurator deze goed uit elkaar houdt. Natuurlijk kunnen zij deze zorgvuldig toepassen.

Conserveren

Conserveren heeft als doel de condities van het object te verbeteren. Er bestaat een preventief conserveren en een actief conserveren. Preventief conserveren richt zich op de omgeving van het schilderij. Hierbij wordt gekeken naar het omringende klimaat. Dat zijn de temperatuur, de luchtvochtigheid en het licht. Ook voor tijdens transport wordt preventieve conservering toegepast. Bij actief conserveren wordt het schilderij behandeld. Zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van een schilderij van vuil of een vergeelde vernis.

Restaureren

Restaureren bestaat uit het aanvullen van delen die zijn verdwenen. Denk hierbij aan vullen van verflagen en het retoucheren van lacunes of vullingen. Deze handelingen vallen onder restaureren.