De stier van Paulus Potter

‘De stier van Paulus Potter’

staat in de weilanden van de Zusterpolder wat nu de Stationsbuurt van Den Haag is. Het schilderij hangt In het Mauritshuis in Den Haag. Paulus Potter woonde aan de Dunne Bierkade.  Ook Jan van Goyen en Jan Steen woonden er. In het huis van Van Goyen zit nu een goed bier café ‘ De Paas’. De naam Dunne Bierkade komt van verdund bier, bier verdund met water. Dit werd gebruikt als vervanging van water, dat in de 17e eeuw niet altijd even schoon was.

De Dunne Bierkade Den Haag

De Dunne Bierkade was de laatste gracht van Den Haag in de 17e eeuw. Vanuit de huizen keek je uit op de Zusterpolder en verder weg lag Rijswijk. Mijn atelier ligt nu anno 2018 in de toenmalige de Zusterpolder. Deze werd in de tweede helft van de 19e eeuw bebouwd en kreeg de naam Stationsbuurt naar het treinstation Het Hollands Spoor. Mijn fantasie is dat Paulus Potter zijn schilderij met de beroemde stier in 1647 schilderde vanuit zijn huis en met als achtergrond die Zusterpolder waar de koeien en schapen in graasden. 

de stier van Paulus Potter

de stier van Paulus Potter

En inderdaad deed Potter dat. Niet vanuit zijn huis maar wel bij de gortmolen schuin aan de overkant van de gracht. Dat weet ik omdat er meer mensen uit mijn buurt geïnteresseerd zijn in de historie van onze wijk.

Waar stond de stier van Paulus Potter?

Laatst stond ik weer in het Mauritshuis voor het schilderij met de stier en bestudeerde de horizon. Ik zag een kasteel en een kerk. Het kasteel bestaat nog steeds want het is kasteel Binckhorst op het gelijknamige industriegebied aan de trekvliet naar Delft.  Een oude prent van het kasteel toont veel gelijkenis met het gebouw op Potters schilderij. En de kerk op de horizon heeft hetzelfde profiel als de huidige oude kerk van Rijswijk.

Ik trok op de kaart van Den Haag twee lijnen vanaf de Gortmolen. Een naar het kasteel en de ander naar de kerk. De lijn van het kasteel loopt midden over mijn restauratieatelier. Dus als je tussen de achterpoten van de stier naar het kasteel kijkt, is daar in het grasland zo’n 350 jaar later Restauratie Atelier Marjan de Visser gevestigd.

Open deze PDF maar dan zie je de stier van Paulus Potter versus restauratie atelier Marjan de Visser

Please follow and like us:
error