New Babylon van Constant in Gemeentemuseum Den Haag

New Babylon van Constant in Gemeentemuseum Den Haag

New Babylon is het architectonisch en urbanistisch project van Constant. Bijzonder is dat het onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling Mondriaan & de Stijl in het Gemeentemuseum Den Haag. Want ook Mondriaan en de Stijl leden streefden een totaal concept in hun werk na. En hierin komen kunst, (urbane) vormgeving en leven samen. Dit kader wordt uitgelicht in de tentoonstelling en daar sluit New Babylon naadloos op aan. In een intieme vierkante ruimte worden een schilderij, een wand sculptuur en een maquette samen getoond.

Fondation Constant

New Babylon van Constant in Gemeentemuseum Den HaagHet is dan ook niet verwonderlijk dat in 2012 ‘Fondation Constant’ is opgericht. De stichting heeft als doel het beheren, uitdragen en conserveren van de collectie en nalatenschap van Constant. Ook tot het beschermen en uitdragen van zijn oeuvre en gedachtegoed in de breedste zin van het woord. En het woord Fondation is Franstalig voor stichting en refereert aan Constants voorliefde voor de Franse taal. Een maand voor zijn overlijden sprak Constant in een brief zijn wens uit dat er van zijn oeuvre een catalogus gemaakt zou worden. Een van de taken van de stichting is dan ook het verwezenlijken van deze wens.

Wat is Constant voor mij

New Babylon van Constant in Gemeentemuseum Den Haag

Constant Nieuwenhuys, New Babylon Informatief no 4 edizione internazionale’ – NBI 4

Constant is voor mij ’De kunstenaar’ van de 20e eeuw, met visie en vakmanschap, hij is een Icoon van de Nederlandse schilderkunst. Dat Constant echt een visie had, blijkt wel uit de onophoudelijke belangstelling van architecten 40 jaar later, die allen nog steeds zich laten inspireren door zijn New Babylon gedachtegoed.

Constant de Utopien

Constant noemde zichzelf een Utopien, dat is iemand die zijn visie concreet maakt. Hij verwoordde zijn New Babylon project als volgt: ‘New Babylon is geen model, dat nagevolgd moet worden, Het is een illustratie van een levenswijze in een veronderstelde samenleving. Die levenswijze is in beginsel nomadisch. Mensen trekken over de aarde en laten sporen achter die een netwerk kunnen vormen – sectoren van New Babylon. Steden als een netwerk van sectoren.’

Fondation Constant zal nog veel van zich laten horen!