Workshop MASTERING FILLS-INPAINTING

Galerij

Deze galerij bevat 1 foto.

Workshop MASTERING FILLS-INPAINTING by James Bernstein, April 2016, organised by SRAL Workshop Mastering fils-inpainting, taking place in April four and a half day 18-22. Reading the programme and the reviews on James website, I got very curious and subscribed directly. … Lees verder

Aanbestedingswet 2012

Op 2 en 3 september gaf Olaf Estoppey van Emendos een workshop over aanbesteding aan de PI studenten Restauratiekunde en drie geinteresseerden uit het restauratie veld op de UVA (Universiteit van Amsterdam), Marjan de Visser was een van hen. Theorie werd afgewisseld met praktijkvoorbeelden van zowel een biedende en een vragende partij, met  een interactief deel werd de tweedaagse workshop afgesloten. Een heel leerzame workshop vooral omdat in april 2013 de nieuwe Nederlandse Aanbestedingswet 2012 is opgesteld aan de hand van de nieuwe Europese richtlijnen uit 2012.
Lees meer over deze workshop in het oktober nummer van Au Courant een informatief internet blad voor leden van Vereniging Restauratoren.
Melissa Daugherty Postinitieel student Restauratiekunde specialisatie schilderijen luistert aandachtig naar Olaf Estoppey van Emendos

ICOP symposium Issues in Contemporary Oil Paint

ICOP het symposium over hedendaagse olieverf belichtte onderwerpen met betrekking op de problematiek waar schilderijen restauratoren van hedendaagse schilderkunst  mee worden geconfronteerd. Het ICOP symposium vond plaats op 28-29 maart 2013 bij het RCE (Rijks Cultureel Erfgoed) te Amersfoort en werd bezocht door restauratoren en chemici uit o.a. Duitsland, Belgie, Nederland, Frankrijk UK, US.

De problematiek werd vanuit de praktijk en de onderzoekskant  belicht. De oorzaken die ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld -blancing van verf, pigment afname bij reiniging, lekkende verf na enkele jaren- werden benoemd in de vele presentaties.

Het vinden van de oorzaken betekent nog niet dat er direct een oplossing aan kan worden gekoppeld. De onderzoeksresultaten die op het ICOP werd gedeeld dragen wel bij aan het vergroten van mijn kennis.

 

meer informatie over ICOP is te vinden op http://www.cultureelerfgoed.nl/en/icop

 

 

reducing risk to cultural heritage

Irene Karsten from CCI presents the methode for reducing risks
Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE), International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) and Canadian conservation Institute (CCI) organised in November 2012 a 3 day Conference on risk management. Besides theoretical information of the systematically approach how to investigate values using a Value pie, and how an assessment should be setup, plenty of case studies were illustrated. The case studies presented by participants of workshops that took place on several occasions during the last 5 years under guidance of -for example- Robbert Waller and Stephan Michalski and their students like Vesna Zivkovic captured a broad range of heritage, from archaeological sites to wall painting in temples. We even had small workshops on value assessment and making a value pie ourselves. We got a short hands-on introduction of the CCI risk management methode and database. Next year in 2013 ICCROM will launch a website ‘reducing risks to cultural heritage’.

see: collectie wijzer 

  
reducing risks
Robbert Waller at reducing risk to heritage Amersfoort 2012

Assisting Richard Wolbers workshop on New Methods of Cleaning

Richard Wolbers is back in Europe travelling for 6 weeks to several countries, UK, France as well as the Netherlands where he is giving right now his famous lectures on ‘New Methods of Cleaning (painted) Surfaces. The restorers association Restauratoren Nederland (RN) invited him to come to the Netherlands. Richard is famous for both his content and way of teaching. That’s not only my point of view, as I’m very fond of his lectures… but speaking to an English chemist teacher/paper restorer that specially came over for the theoretical part, I understood that Richards teaching methods are famous too. The Englishman was not the only foreigner, as the Danish Statens Museum for Kunst sends her restorer too. The theoretical part was given at the Reinwardt Akademie in Amsterdam serving good meals and coffees, the forthcoming 3 days we shall be hosted by RCE Rijswijk. For me it’s the third time and this time an honour to assist him in the lab and a great pleasure. One of the participants writes a report to be published in RN’s magazine Aux Courant….To be continued.
Of course it’s raining in spring
last day of lectures

 

my colleague Josien

The Structure of Paintings and the Mechanical Properties of Cultural Materials

Last week at Institut National du Patriomoine (INP) Paris, Marion Mecklenburg senior researcher at the Smithsonian institute gave a workshop about the examination of mechanical and dimensional behaviour of artists’ materials with respect to changes in ambient relative humidity it is possible to identify those materials that are at risk. As formulated by the INP. During the course we got familiar with the results of tensile tests, swelling isotherms, and restrained testing of artists’ linen canvases, hide glues, gessoes, and oil paints. While many of these materials together can act as a composite painting structure, it is possible to show which individual layer is developing either high or low stresses with changes in humidity and both temperature. After dragging us first into the physics, Marion showed us illustrations of actual damaged paintings and relates their damage to specific properties of individual artists’ materials and the environments inducing the damage. Additionally, the goal of the workshop is that from examining the properties and performance of the individual artists’ materials we shall be able to determine the properties required for possible consolidating adhesives in order to properly restructure a damaged painting.
During the workshop I grew more familiar to the matter but certainly need more study. 
graph showing the influence of a wax/resin lining on a painting
view from the location, Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, Paris

Ena Dankmeijer Maduro ontvangt de scriptie Heritage revealed

 

Ena Dankmeijer Maduro ontvangt de scriptie Heritage revealed

Enna Dankmeijer

Ena bekijkt de foto’s van haar Landhuis Rooi Catootje

 

Marjan de Visser en Ena Dankmeijer Maduro in de naar haar vernoemde bibliotheek

Ena Dankmeijer Maduro ontvangt de scriptie Heritage revealed

Ena Dankmeijer, eigenaresse van Landhuis Rooi Catootje neemt de scriptie Heritage revealed in ontvangst uit handen van Marjan de Visser. De scriptie gaat over historische huizen in prive eigendom. Het bestudeert de waardering en het delen van het historisch huis met andere stakeholders. Ena was een van de eigenaren die heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Daarnaast verleenden ook de eigenaren van Landhuis Bloemhof en het Spritzerhuis hun medewerking. Natuurlijk is Marjan de Visser hen hiervoor zeer erkentelijk. Marjan verrichtte het onderzoek in het kader van haar afstudeerscriptie voor haar Master of Museology aan de Reinwardt Akademie van Amsterdam.

 

Socrates Dialoog – Restauratie

Socrates Dialoog

Een Socrates Dialoog over Restauratie: perceptie, beslissing en behandelingen. Wij doen het in Nederland goed! Toch? Hierin onderzoekt Bill Wei of in Nederland de “juiste” beslissingen worden genomen. In dit geval bij de restauraties van objecten. Want Wei is onderzoeker bij de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed van het Ministerie OCW. 

Nederlandse erfgoed specials

Wan Wei wild weten hoe in Nederland de professionals over restauratie denken. Daarom organiseerde hij een Socrates dialoog. Dus op 24 november 2011 kwamen 80 deelnemers in het hoofdkantoor van de RCE in Amersfoort bijeen. Het betrof specialisten uit zeven  museale disciplines. Het waren collectiebeheerders, conservatoren, curatoren, kunsthistorici, museumdirecteuren.  Maar ook natuurwetenschappers en bovendien restauratoren.
Filosoof Erik boers van Het Nieuwe Trivium begeleide deze nieuwe vorm van dialoog. Samen gingen de  deelnemers op zoek gaan naar de vraag. Dit waren vier rondes. En het ging om de vraag die achter de vraag verscholen zit.

Ronde 1: korte betogen over het thema.

Eerst werd iedereen uitgenodigd een kort betoog te houden van ongeveer anderhalve minuut over get thema. Dit was in groepsvorm.

Ronde 2: casus kiezen en verkennen.

Vervolgens kregen de Casus inbrengers de ruimte om hun casus te presenteren. Daardoor konden de deelnemers een casus kiezen en informatieve vragen te stellen.

Ronde 3: casus bespreken.

Daarna moest Iedereen antwoord geven op enkele vragen.  “Wat zou ik in alle oprechte voelen, denken, doen in dit geval? Wat is mijn antwoord op de vraag? En waarom voel ik wat ik voel, denk wat ik denk en doe wat ik doe?”. Als laatste werd hierover in gesprek gegaan.

Ronde 4: essentie en daaruit voortkomende onderzoeksvragen.

Ten slotte schreef Iedereen in 3 zinnen wat volgens hem de essentie van de casus was. Waarbij hij deze voorleest aan de groep. Hieruit werden twee fundamentele onderzoeksvragen geformuleerd en op Twitter gezet: Socratesrestaur.

Fundamentele onderzoeksvragen

Zeker zeven groepen waren gevormd. Daarom kreeg Bill kreeg veertien fundamentele onderzoeksvragen gepresenteerd. Zichtbaar blij nam hij ze in ontvangst. Wat heb je opgemerkt en beleeft? Het is fijn om met verschillende disciplines om de tafel te zitten. Daarbij elkaars vragen en visie te horen en daarop te mogen reageren. Want in bijeenkomsten waar wordt gevraagd aan de deelnemers om actief te participeren merk ik dat iedereen zich prettiger voelt. En er meer resultaten worden geboekt. Je geeft iets en je krijgt tachtig maal iets terug. Win Win! Na deze Socrates Dialoog: Restauratie zullen er nog vele volgen. Hou de nieuwsbrief van de RCE in de gaten.
Socrates Dialoog: Restauratie: perceptie, beslissing en behandelingen
de lunch
Socrates Dialoog: Restauratie: perceptie, beslissing en behandelingen
Erik Boers en Saar Frieling
 

Modular Cleaning Program practical cours by Chris Stavroudis

Modular Cleaning Program practical cours by Chris Stavroudis

After the theoretical part its time for  The Modular Cleaning Program practical cours by Chris Stavroudis. 16 restorers of all disciplines came together at the SRAL in Maastricht in 2011. They planned to learn how The MCP program works in practice. Kate Bangerter and Marjan de Visser took their homemade MCP kit and tested it on the spot with the aid of Chris.

Mixing the MCP

Besides that we all made new mixtures to make a kit for everybody. It was a hard working four days long. In which we got divided in groups and mixed the five orthogonal components. Which are: water, pH buffer, chelating agent, surfactant and gelling agent. Besides that we mixed a solvent set and a Pemulen set.
During the workshop we tested the system of the set, and discussed the results.
We all went home with our own sets and can get started.
I was exhausted but satisfied, right now I already feel very confident with this method. I helps you in speeding up cleaning tests and making the recipe you chose, in every amount you want.

Modular Cleaning Program practical cours by Chris Stavroudis
All restorers togehter. Chris is at the back row right behind Marjan in the blue-white stripe shirt.
Modular Cleaning Program practical cours by Chris Stavroudis
putting the mixture in bottels and label them…
 

The Modular Cleaning Program (MCP) lecture by Chris Stavroudis, September 2011 Amsterdam

The Modular Cleaning Program (MCP) lecture by Chris Stavroudis

Amsterdam, September 2011

For the Aqueous Cleaning Method by Richard Wolbers, painting restorer Stavroudis developed a computerized Modular Cleaning Program (The MCP) to make the method efficient and accessible.

On the first and second of September 2011 Chris gave lectures on how to use the computer program and the aqueous chemistry.
Next week a small group of restorers of different disciplines will start
making their own MCP cleaning test sets and take the first steps in using it.
Kate Bangerter and Marjan de Visser are participating.
The Modular Cleaning Program (MCP) lecture by Chris Stavroudis
Chris Stavroudis explains the MCP, September 2, 2011
To be continued…

SRAL Filling & Retouching, 23rd May 2011 Maastricht

SRAL Filling & Retouching, 23rd May 2011 Maastricht

SRAL Filling & Retouching, 23rd May 2011 Maastricht

Maggie and Marjan spend a very good day on this symposium organised by Stichting Restauratie Atelier Limburg. Kate Seymour gave a splendid lecture on fillings. The SRAL developed a very flexible and user’s friendly filling using BEVA. During lunch, networking and sunshine was a fruitful combination. 

Scheuren in het linnen herstellen

Louise Wijnberg doceert restauratoren hoe ze scheuren in het linnen moeten herstellen

Louise Wijnberg van het http://www.stedelijk.nl, werkte in de jaren 90 van de 20e eeuw samen met haar collega Elisabeth Bracht en een externe restaurator aan de reparatie van 15 meter scheur in het schilderij Cathedra door Barnett Newman.
De gehanteerde methode is onder andere het rijgen van chirurgische draad. In een tweedaagse workshop bracht ze ons de beginselen van deze techniek bij.

scheuren in het linnen herstellen
het maken van eigen gebogen naalden
scheuren in het linnen herstellen
rijgen van de scheuren

TEAR REPAIR

Ulricke Fischer teaches restorers the tear repair technique

Workshop ‘Tear repair’ by Ulricke Fischer Conservation and Science Departments from Doerner Institute Munich. The tear repair technique was developed by Professor W.  Heiber from Hochschule fur Bildende Kunst in Dresden.
Weaving broken treats using dental tools, creates strong bonds, but is a difficult and time consuming job. During the workshop I consentrated on repairing sharpcuts using ‘the trecker’. Another invention by Heiber, that helps holding the treats together. Although it gave a good result, I still have to improve my skills. 
 

 

tear repair
voor test hechten van de draad

tear repair

tear repair

test hechten van de draad
Vorige week heeft Marjan de Visser de workshop ‘tear repair’ op de SRAL gevolgd. Deze werd gegeven door Ulricke Fischer van het Doerner Institute te München. De weef techniek waarmee scheuren in de textiele drager worden ‘herweven’ is aan haar overgedragen door Professor W.  Heiber van Hochschule fur Bildende Kunst in Dresden. Bij deze techniek worden de gescheurde weer met elkaar verweven hierbij hanteert de restaurator zowel tandarts- als zelf gemaakte gereedschappen. Deze methode leidt niet alleen tot het herstellen van de weefstructuur en geeft een sterke hechting van de scheur.
‘Het is niet een techniek die je direct onder de knie hebt. Tijdens de workshop concentreerde ik me op het herstellen van een scherpe snee in  het linnen waarbij ik `de trecker’ heb gebruikt, een ingenieuze uitvinding van Heiber, die helpt om de draden bij elkaar te houden tijdens het lijmen van de draden. Hoewel het een goed resultaat gaf, moet ik mijn vaardigheden nog verder verbeteren.’

tear repair

The Trecker designed by professor Heiber

‘de trecker’ mijn eerste kennismaking
 

 

‘Conservation Treatment Methodology:Restorers enlightenment’

In 2007 Object conservator Barbara Appelbaum wrote her second book ‘Conservation Treatment Methodology’
Restauratoren Nederland invited her to give a masterclass on this subject. During the first day the theoretical session brought about a lively discussion between the thirty participants from different conservation discipline, art historians, scientists and other field related disciplines. The second day focused on three case studies brought up by the Tropenmuseum in which we were challenged to solve conservation dilemma’s using the methodology.

Today thursday 31 March 2011 Restauratoren Nederland and the Netherlands Cultural Heritage Agency will organise a panel discussion evening featuring Barbara Appelbaum entitled:Conservation treatment who descides?
Case study discussion standing Barbara Appelbaum
case study presentation by Agnes brokerhof


Stagiaire @restauratieatelier Marjan de Visser

Stagiaire @restauratieatelier Marjan de Visser 

Intern

Maggie Barkovic, a intern @Restauratieatelier Marjan de Visser. She graduated in chemistry at Virginia Tech, and is persuing a masters degree in Art History at George Mason University. She is an exchange student in Holland with a concentration on conservation. Here we see her testing a varnish removal using Pemulen TR2 emulsions.

Stagiaire Maggie, test een vergeeld vernis oppervlak op vernisafname. Haar studie chemie aan de Virginia Tech komt hierbij goed van pas.

neem contact met ons op

Stagiaire

Maggie Barkovic, a intern at Restauratelier Marjan de Visser. She graduated in chemistry at Virginia Tech, and is persuing a masters degree in Art History at George Mason University. She is an exchange student in Holland with a concentration on conservation. Here we see her testing a varnish removal using Pemulen TR2 emulsions.

Stagiare Maggie, test een vergeeld vernis oppervlak op vernisafname. Haar studie chemie aan de Verginia Tech komt hierbij goed van pas.